vrijdag 19 september 2008

Joan Woudsma 1963–2008 (in liefdevolle herinnering)

Reitdiep
Langzaam glijdt de rivier
door de kom van het dal
en kronkelt zich weg
in haar dromen,
om tot slot bij
het zilte en zompige wad
oeverloos in de ruimte te stromen.

Van: Josephine Banens

Een vogelaar
een vogelaar, zit altijd daar
waar vogels zijn en leven
de lenzen in z'n kijker klaar
te zien wat zij hem geven

de rust, emotie, pracht en praal
het wijdse van de lucht
een borstje rood, een merel vaal
de stad daarom ontvlucht

een vogelaar, zit altijd daar
zijn vlucht te doen ervaren
het turen blijft, hij is nooit klaar
een droom te doen bewaren

Van: Riny Assink (uit: De kentering)

De maker van deze weblog, Joan Woudsma, is op 7 september jl overleden aan de gevolgen van longkanker. Gedurende de laatste maanden van zijn leven heeft hij met veel bezieling inhoud en vorm gegeven aan de weblog. Het bezig kunnen zijn met zijn grootste passie – de natuur, gaf hem de gelegenheid zijn leven een zinvolle invulling te geven.

zondag 27 juli 2008

Zoekkaart Schelpen van het Nederlandse strand


Bij de Nederlandse Malacologische Vereniging, Muzee Scheveningen en Natuurcentrum Ameland is nu een prachtige Zoekkaart Schelpen van het Nederlandse strand verkrijgbaar.
Meer...

dinsdag 22 juli 2008

Provincie Fryslân beperkt handmatig kokkelen


De 31 vissers die in de Waddenzee handmatig op kokkels vissen hebben begin juli van Provincie Fryslân een beperkte vergunning gekregen. In aanvulling op de permanent gesloten gebieden in de Waddenzee, zijn deze keer ook stroken onder de eilanden voor de handkokkelvisserij gesloten. Deze aanvullende maatregel zal zeker leiden tot minder schade aan de natuur, maar mogelijk ook tot een lagere kokkeloogst.
Meer...

woensdag 9 juli 2008

Wereldregister zee-organismen gelanceerd te Oostende


Voor de officiële lancering van het World Register of Marine Species (WoRMS) verzamelden van 20 tot 21 juni, 55 wereldexperts uit 17 landen te Oostende. Deze nieuwe wereldlijst (www.marinespecies.org) vindt onderdak in het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en wordt gedragen door de Census of Marine Life. WoRMS bevat intussen reeds 122.500 geldige soortnamen van zeedieren en –planten, of zowat de helft van de naar schatting 230.000 bekende mariene organismen. Men vermoedt dat er in werkelijkheid wel 1 miljoen mariene soorten bestaan.
Meer...

donderdag 3 juli 2008

New 7 Wonders of Nature nomineert de Waddenzee


New 7 Wonders of Nature, van New7Wonders Foundation, heet de wereldwijde internetverkiezing van de zeven mooiste natuurgebieden. 77 natuurgebieden worden genomineerd waaronder de Waddenzee. In de aanloop naar de finale vinden enkele nominaties plaats en het natuurgebied dat mee wil doen , dient miljoenen stemmen naar zich toe te trekken. In het Dagblad van het Noorden van 3 juli wordt ook aandacht besteed aan de nominatie.
Meer...

maandag 30 juni 2008

Gevlekte koffieboontje in de Oosterschelde


Na de recente schaarse vondsten van het Ongevlekte koffieboontje, Trivia arctica, zijn recent ook twee levende exemplaren van het Gevlekte koffieboontje, Trivia monacha, in de omgeving van de Oosterschelde gevonden. Het verschijnen van levende Gevlekte koffieboontjes op onze kust is het zoveelste voorbeeld op rij van het oprukken van zuidelijke soorten richting de Nederlandse kust. Waarschijnlijk hebben habitat veranderingen zoals de inrichting van onze kunstmatige rotskust, de warme winters en de o.a. daar door veranderende biodiversiteit op onze kust hier een grote invloed op.
Meer...

zondag 22 juni 2008

Natuurgebieden op zee

Alle landen rond de Noordzee zijn bezig gebieden op zee te selecteren, die moeten worden beschermd. Hierbij gaan ze uit van Natura 2000 en OSPAR. Het is de bedoeling dat al deze gebieden samen een ‘coherent netwerk’ van beschermde zeegebieden gaan vormen. Het Noordkrompgebied is het leefgebied voor allerlei schelpdieren, waaronder de Noordkromp. Het gebied wordt relatief weinig bevist, waardoor de bodem - voor Noordzeebegrippen -nog redelijk ongerept is. Daardoor komen er schelpdieren in alle soorten en maten voor, waaronder de bedreigde Noordkromp.
Meer...

zaterdag 14 juni 2008

Van de non en de garnaal


Nonnetjes zijn tweekleppige schelpdiertjes die normaal gesproken veel voorkomen in de wadbodem. Veel trekvogels weten ze te vinden, op zoek naar voedsel om hun lange reis te kunnen voortzetten. Maar de laatste jaren zijn er steeds minder nonnetjes te vinden op het wad, en krijgen de vogels het steeds moeilijker. Hoe komt dat?
Meer...

donderdag 12 juni 2008

Mosselzaadvisserij


Bij aanvang van de algemene ledenvergadering op van de Waddenvereniging op 26 mei 2008 op Wieringen protesteerden mosselvissers uit Bruinisse, Yerseke en Zierikzee tegen de juridische procedures die de Waddenvereniging tegen de mosselzaadvisserij op de Waddenzee had aangespannen. Door een uitspraak van de Raad van State mag men dit voorjaar niet op mosselzaad vissen. Een motie om de procedures tegen de mosselvisserij onmiddellijk te staken werd in grote meerderheid door de leden van de Waddenvereniging verworpen.
Meer..

dinsdag 10 juni 2008

Nieuwe schelpengids


Fontaine Uitgevers B.V. kondigt aan dat de schelpengids 'Schelpen van de Waddeneilanden ; gids van alle soorten zeeschelpen en weekdieren met hun bijzonderheden' binnenkort verschijnt. Auteurs: Thijs de Boer en Rykel de Bryne. Het boek heeft 368 p. en een harde kaft. ISBN 9789059562554 en ISBN10 9059562550.